logo Vyplniť prihlášku

5 dôvodov pre základnú školu s inovatívnym vzdelávaním v angličtine

Výber základnej školy a zápis prváka je pre rodičov častokrát stresujúci. Ako rodič zvažujete okrem praktických záležitostí, ako je doprava či vzdialenosť školy, vo veľkej miere aj kvalitu vzdelávacieho procesu a bezpečnosť prostredia, v ktorom bude vaše dieťa tráviť školské obdobie svojho života. Kritérií je naozaj veľa a rozhodovanie je niekedy naozaj veľmi ťažké. V Splash International preto k procesu prijímania nových žiakov pristupujeme dôsledne od samého začiatku, aby sme vám rozhodovanie a zápis vášho prváčika čo najviac zjednodušili. Dovoľte nám predstaviť vám, ako naša škola funguje, a čo všetko vášmu dieťaťu prinesie.

1. Medzinárodná výučba v angličtine

Celý náš vzdelávací proces prebieha v anglickom jazyku, okrem výučby slovenského jazyka. Systém a obsah nášho vzdelávania vychádza z britského vzdelávacieho programu prispôsobeného pre medzinárodné školy a zo zahraničných štandardizovaných zdrojov. Naša škola je akreditovaná zahraničným certifikátom, no zároveň aj Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Žiaci tak získavajú vzdelanie v anglickom jazyku kompatibilné so slovenským vzdelávacím programom. Práve to im po skončení školy umožňuje bezproblémové pokračovanie vo vzdelávaní nielen na iných slovenských, ale aj zahraničných medzinárodných školách.

2. Unikátny zážitkový spôsob výučby

Narozdiel od klasického slovenského školstva je spôsob výučby v Splash International unikátny pre slovenské prostredie. Vyučujeme podľa najnovších trendov vo vzdelávaní, ktoré odzrkadľujú potreby súčasnej doby a požiadavky kladené na budúce generácie. Pri výučbe používame knihy a učebné materiály so zaujímavým obsahom a spracovaním, ktoré prirodzene motivujú k učeniu.

Uvedomujeme si dôležitosť prepojenia teoretických poznatkov s praxou, preto teoretické vzdelávanie dopĺňame príkladmi z praxe. Práve vďaka tomu dokážu žiaci aplikovať získané vedomosti v praxi bez najmenších problémov. V oblasti vedeckých predmetov realizujeme množstvo praktických pokusov pre lepšie pochopenie vedy a vedeckého štúdia. Zameriavame sa na vzdelávanie zážitkovou formou. Aj preto technológie používame len ako doplňujúci prostriedok pri výučbe, čím deťom minimalizujeme čas strávený pred obrazovkou.

3. Individuálny prístup k deťom i rodičom

V Splash International poskytujeme deťom individuálny prístup v čo najväčšej miere. Naša výučba prebieha v malých skupinkách a v ideálnom pomere žiakov na učiteľa. Malé počty žiakov v triedach taktiež vytvárajú priestor na špecifický rozvoj žiaka v oblastiach jeho špeciálnych nadaní, talentov a zručností a na individuálnu podporu a pomoc v oblastiach, v ktorých pomoc potrebuje.

Vzhľadom na individuálnosť nášho prístupu si uvedomujeme aj dôležitosť individuálnej komunikácie s rodičmi našich žiakov. Na konci vyučovacieho dňa s rodičom preberieme najdôležitejšie udalosti dňa v škole, či už ide o samotné vyučovanie alebo správanie a pokroky jeho dieťaťa. Načúvame aj individuálnym požiadavkám rodičov. V prípade záujmu sa s rodičom radi dohodneme na spoločnom postupe pri výchove a vzdelávaní jeho dieťaťa.

4. Slovné hodnotenie a všestranný rozvoj

Našich žiakov hodnotíme inak, ako je na slovenských školách zvykom. Slovným hodnotením odbúravame zbytočný stres žiaka a poskytujeme rodičom komplexnejší a ucelenejší obraz o napredovaní ich dieťaťa, ako aj o jeho silných a slabších stránkach. Záleží nám na všestrannom a ucelenom rozvoji našich žiakov, preto ich okrem vzdelávania vychovávame aj v sociálnej a emocionálnej oblasti. Navyše im poskytujeme širokú škálu mimoškolských a popoludňajších aktivít v podobe športových kurzov (korčuliarsky, lyžiarsky a plavecký kurz), záujmových krúžkov či mimoškolských aktivít. V popoludňajších hodinách spoločne pracujeme s dieťaťom na domácich úlohách, vďaka čomu sa deti domácim úlohám už doma venovať nemusia.

5. Prijímame žiakov bez ohľadu na úroveň angličtiny

Naša škola ponúka moderný systém vzdelávania a veľké spektrum všestranných aktivít, ktoré posúvajú naše vzdelávanie na nadštandardnú úroveň. Spôsob našej výučby a počet hodín anglického jazyka dokonca ľahko pomáha prekonávať jazykovú bariéru. Do našej školy preto prijímame deti bez ohľadu na úroveň ich znalosti anglického jazyka, či už ide o prvákov alebo žiakov z iných ročníkov základnej školy.

Radi vám našu školu predstavíme aj osobne

Priestory našej školy sme zariadili tak, aby sa v nich deti cítili vždy vítané. Aj to im vo veľkej miere napomáha prekonať počiatočné obavy či neistotu. Radi vám naše priestory a fungovanie školy predstavíme osobne. Ideálne, ak nás navštívite aj spolu s vaším dieťaťom, pretože dojem žiaka pri prvej návšteve školy vždy veľa napovie. Dohodnite si s nami stretnutie telefonicky na t.č. 0908 317 699 alebo emailom na school@splashinternational.sk

Späť na úvod