logo Vyplniť prihlášku

Získajte štipendium na štúdium v Splash International

Ešte stále hľadáte základnú školu pre vaše dieťa?

Zapíšte ho k nám do 30.4.2023. Máte jedinečnú príležitosť získať na štúdium ŠTIPENDIUM

Po vyplnení prihlášky si spolu dohodneme termín zápisu. Nezabudnite do prihlášky napísať, že máte záujem o získanie štipendia.

Zápis prebehne jednoducho a rýchlo. Okrem prihlášky podpísanej oboma rodičmi si prineste aj rodný list dieťaťa a občianske preukazy na overenie správnosti údajov. V prípade, že vaše dieťa do septembra v danom školskom roku ešte nedovŕšilo 5 rokov a chcete ho do základnej školy zapísať predčasne, je potrebné s ním podstúpiť psychologické a lekárske vyšetrenie a priložiť potvrdenie materskej školy o absolvovaní povinného predprimárneho vzdelávania. 

Ak nás ešte nepoznáte…

Našu školu a medzinárodné a inovatívne vzdelávanie v angličtine s nadštandardným prístupom k deťom i rodičom vám radi predstavíme osobne, emailom na school@splashinternational.sk alebo telefonicky na t.č. 0908317699.

Tešíme sa na vás.

Dôležité odkazy

Späť na úvod