logo Vyplniť prihlášku

SÚKROMNÁ MEDZINÁRODNÁ MATERSKÁ ŠKOLA

Poďte sa s nami učiť a hrať

Materská škola - programy

Červená trieda

Program pre deti vo veku 2 - 3 rokov

Táto skupina je vyučovaná v anglickom jazyku a je zameraná na rozvoj hrubej motoriky, návykov sebaobsluhy našich najmladších študentov a na výučbu prostredníctvom umeleckých remesiel a hry.

Zelená trieda

Program pre deti vo veku 3 - 4 rokov

Táto skupina je vyučovaná v anglickom jazyku. Deti si precvičujú a zdokonaľujú svoju hrubú motorickú zručnosť prostredníctvom rôznych remeselných a umeleckých projektov. Budú sa učiť prostredníctvom rôznych vzdelávacích aktivít, ako sú hry, diskusie, príbehy, ako aj organizované a voľné hry.

Žltá trieda

Program pre deti vo veku 5 - 6 rokov

Táto skupina je vyučovaná v anglickom jazyku. Deti si precvičujú a zdokonaľujú svoju hrubú motorickú zručnosť prostredníctvom rôznych remeselných a umeleckých projektov. Budú sa učiť prostredníctvom rôznych vzdelávacích aktivít, ako sú hry, diskusie, príbehy, ako aj organizované a voľné hry. Sústredíme sa tiež na rozvoj zručností potrebných pre budúcu školskú dochádzku.

Denný rozvrh

7. 00 - 8. 00
Príchod, voľná hra
8. 00 - 9. 00
Kalendár
9. 00 - 9. 15
Hygiena, desiata
9. 15 - 10. 30
Téma dňa
10. 30 - 11. 20
Pobyt vonku
11. 20 - 12. 00
Hygiena, obed
12. 00 - 14. 00
Oddych - mladšia trieda
12. 00 - 13. 00
Príbeh, oddych - staršia trieda
13. 00 - 14. 30
Vzdelávacie aktivity - jemná motorika, abeceda, matematika - starší
14. 00 - 14. 30
Prebudenie, Tématické aktivity
14. 30 - 15. 00
Hygiena, občerstvenie
15. 00 - 17. 00
Aktivity v interiéri alebo exteriéri
17. 00
Škola sa zatvára

Naš tím

Späť na úvod