logo Vyplniť prihlášku

SÚKROMNÁ MEDZINÁRODNÁ ŠKOLA

Pripojte sa k nám v učení a zábave

V čom sme unikátni

Žiaci radi chodia do školy

Naši žiaci milujú učenie a chodenie do školy, kvôli kreatívnemu prístupu a príjemnému prostrediu

Prístup zameraný na študenta

Našim žiakom pomáhame identifikovať a rozvíjať talenty, aby mohli odvážne čeliť budúcnosti

Medzinárodná certifikácia

Poskytujeme medzinárodnú certifikáciu podľa akreditovaného programu

Naše zásady

Naši pedagogickí odborníci identifikovali desať princípov, ktoré študentom poskytnú lepšiu príležitosť rozvíjať sa v učení. Nie sú to iba teoretické koncepty, ale praktické nápady, ktoré môže každý učiteľ začleniť do svojich hodín.

Zapojenie
každého

Akceptovanie
rozdielov

Nezávislé
učenie

Efektívne
otázky

Rozhovor
s učiteľom

Kolaboratívne
činnosti

Praktické
ukážky

Precvičovanie
myslenia

Rozmýšľanie
o učive

Vzájomná
spätná väzba

VITAJTE

Radi by sme vám predstavili programy Pearson Edexcel iPrimary a iLowerSecondary - nové medzinárodné vzdelávacie programy v angličtine, matematike a prírodných vedách pre deti vo veku od 5 do 14 rokov.

Najaktuálnejší medzinárodný vzdelávací program k dispozícii

Programy iPrimary a iLowerSecondary sú založené na najnovšom anglickom národnom vzdelávacom programe (2014) s medzinárodným prístupom a boli vytvorené s ohľadom na žiakov s angličtinou ako druhým jazykom (EAL).

Podpora rozvoja vášho dieťaťa

Je dôležité, aby učitelia ľahko identifikovali oblasti, v ktorých sa môže vaše dieťa zlepšiť a aby mohlo dosiahnuť čo najlepší pokrok. Školy, ktoré používajú Pearson, majú prístup k pokročilým nástrojom, službám a dátam, ako je napríklad ResultsPlus, ktorý poskytuje najpodrobnejšiu analýzu individuálneho výkonu pri skúškach.

iPrimary

Vek 6-11
Anglický jazyk, matematika, prírodopisné predmety, výpočtová technika a globálne občianstvo.
Viac na

iLower Secondary

Vek 11-15
Anglický jazyk, matematika, prírodovedné predmety, výpočtová technika a globálne občianstvo.
Viac na

Náš učebný program

iPrimary Curriculum

  • Vychádza z najnovšieho anglického národného kurikula (2014) s medzinárodným prístupom
  • Napísané pre študentov, ktorí sa učia angličtinu ako ďalší jazyk (EAL)
  • Prepojenie na medzinárodne uznávané zdroje spoločnosti Pearson, ako sú Bug Club a Abacus
  • Interné a externé testy pokroku pre medzinárodné porovnávanie

iProgress

Pearson Edexcel iPrimary je súčasťou iProgressu, nášho úplného programu pre medzinárodné školy. iProgress zahŕňa iPrimary, iLowerSecondary, International GCSE (IG) a International Advanced Level (IAL) a poskytuje plynulé a konzistentné vzdelávanie pre študentov, kdekoľvek na svete.

Angličtina

Osnovy základnej školy v angličtine zaisťujú študentom možnosť používania rôznych typov textov a učia efektívne komunikovať v písanej a hovorenej angličtine. Poskytuje študentom zručnosti a vedomosti potrebné pre prístup k širšiemu učebnému plánu a poskytuje vynikajúcu platformu pre ďalšie vzdelávanie.

Matematika

Učebné osnovy sú koncipované tak, aby zabezpečili, že kľúčové matematické zručnosti sú správne zakomponované a že študenti rozumejú pojmom, ktoré posilni a ich matematicé zručnosti. Osnovy iPrimary Mathematics poskytujú vynikajúcu platformu pre ďalšie vzdelávanie a zaisťujú, že študenti sú pripravení na výzvy, ktoré ich čakajú.

Naš tím

Späť na úvod