logo Vyplniť prihlášku

Súkromná medzinárodná škola

Pripojte sa k nám v učení a zábave

V čom sme unikátni

Žiaci radi chodia do školy

Naši žiaci milujú učenie a chodenie do školy, kvôli kreatívnemu prístupu a príjemnému prostrediu

Prístup zameraný na študenta

Našim žiakom pomáhame identifikovať a rozvíjať talenty, aby mohli odvážne čeliť budúcnosti

Medzinárodná certifikácia

Poskytujeme medzinárodnú certifikáciu podľa akreditovaného programu

Naše zásady

Naši pedagogickí odborníci identifikovali desať princípov, ktoré študentom poskytnú lepšiu príležitosť rozvíjať sa v učení. Nie sú to iba teoretické koncepty, ale praktické nápady, ktoré môže každý učiteľ začleniť do svojich hodín.

Zapojenie
každého

Akceptovanie
rozdielov

Nezávislé
učenie

Efektívne
otázky

Rozhovor
s učiteľom

Kolaboratívne
činnosti

Praktické
ukážky

Precvičovanie
myslenia

Rozmýšľanie
o učive

Vzájomná
spätná väzba

Náš učebný program

iPrimary Curriculum

  • Vychádza z najnovšieho anglického národného kurikula (2014) s medzinárodným prístupom
  • Napísané pre študentov, ktorí sa učia angličtinu ako ďalší jazyk (EAL)
  • Prepojenie na medzinárodne uznávané zdroje spoločnosti Pearson, ako sú Bug Club a Abacus
  • Interné a externé testy pokroku pre medzinárodné porovnávanie

iProgress

Pearson Edexcel iPrimary je súčasťou iProgressu, nášho úplného programu pre medzinárodné školy. iProgress zahŕňa iPrimary, iLowerSecondary, International GCSE (IG) a International Advanced Level (IAL) a poskytuje plynulé a konzistentné vzdelávanie pre študentov, kdekoľvek na svete.

Angličtina

Osnovy základnej školy v angličtine zaisťujú študentom možnosť používania rôznych typov textov a učia efektívne komunikovať v písanej a hovorenej angličtine. Poskytuje študentom zručnosti a vedomosti potrebné pre prístup k širšiemu učebnému plánu a poskytuje vynikajúcu platformu pre ďalšie vzdelávanie.

Matematika

Učebné osnovy sú koncipované tak, aby zabezpečili, že kľúčové matematické zručnosti sú správne zakomponované a že študenti rozumejú pojmom, ktoré posilni a ich matematicé zručnosti. Osnovy iPrimary Mathematics poskytujú vynikajúcu platformu pre ďalšie vzdelávanie a zaisťujú, že študenti sú pripravení na výzvy, ktoré ich čakajú.

Naš tím

Späť na úvod