logo Vyplniť prihlášku

Doprajte vášmu dieťaťu
inovatívne vzdelávanie
v angličtine
v medzinárodnej
základnej a materskej škole

Prijímame deti bez ohľadu
na úroveň angličtiny

Pozrieť cenník

Certifikácia

O nás

Pre školákov a škôlkarov sme vytvorili podnetné a rešpektujúce prostredie materskej a základnej školy, v ktorom sa môžu všestranne rozvíjať a vzdelávať prirodzenou a hravou formou. Poskytujeme vzdelávanie s akreditáciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Programom Pearson Edexcel pre medzinárodné školy.

Naša vízia a misia

Inovatívnym vzdelávaním s individuálnym prístupom rozvíjame v deťoch lásku k učeniu a radosť z objavovania, aby bola životná etapa škôlky a školy nadštandardným a bezstarostným zážitkom pre dieťa i jeho rodiča.

Materská škola

pre deti od 2 rokov

 • citlivá adaptácia
 • celodenný program v angličtine
 • výučba v malých skupinkách
 • individuálny a rešpektujúci prístup
 • všestranný rozvoj a široká škála aktivít
 • nadštandardná komunikácia s rodičmi
 • znalosť angličtiny pri nástupe nie je podmienkou

Základná škola

pre deti od 6 do 15 rokov

 • medzinárodné vzdelanie v angličtine
 • kompatibilné so slovenským programom
 • výučba v malých skupinkách
 • všestranný rozvoj a široká škála
 • mimoškolských a popoludňajších aktivít
 • vypracovanie domácich úloh spolu s dieťaťom
 • nadštandardná komunikácia s rodičmi
 • znalosť angličtiny pri nástupe nie je podmienkou
 • bezstarostný a citlivý prestup z inej základnej školy

Britské kurikulum Pearson je anglický vzdelávací program, ktorý je najviac používaný a vyučovaný na celom svete. Je modelovaný expertmi podľa anglického národného vzdelávacieho programu a vyučuje sa na viac ako 2 900 školách po celom svete.

Splash International ponúka špeciálne vytvorený medzinárodný vzdelávací plán, ktorý je inšpirovaný anglickým národným vzdelávacím plánom. Toto kurikulum sa zaväzuje k internacionalizmu, podporuje formovanie globálneho občana, poskytuje ideálne prostredie pre učenie a vyučuje v medzinárodnom kontexte s dôrazom na podporu porozumenia, nezávislosti, kritického myslenia a spolupráce.
0

Medzinárodné školy v celom svete

0

Medzinárodné školy vyučujúce v anglickom jazyku a v miestnom jazyku

iPrimary

Vek 6-11
Anglický jazyk, matematika, prírodopisné predmety, výpočtová technika a globálne občianstvo.
Viac na

iLower Secondary

Vek 11-15
Anglický jazyk, matematika, prírodovedné predmety, výpočtová technika a globálne občianstvo.
Viac na

Naš tím

Naši partneri

Ďakujeme našim partnerom za nepretržitú podporu a povzbudzovanie pri rozvoji školy a vzdelávania. Ich podpora nám poskytuje motiváciu pre dosahovanie nových cieľov. Tešíme sa na ďalšie spoločné úspechy na tejto vzrušujúcej ceste.

Prihláste vaše dieťa k nám (cenník)

Materská škola

 • od 330€ / mesiac
  podľa veku dieťaťa
 • 50€ registrácia
Vyplniť prihlášku
Stiahnuťpodrobný cenník

Základná škola

 • od 550€ / mesiac
  podľa veku dieťaťa
 • 200€ registrácia
Vyplniť prihlášku
Stiahnuťpodrobný cenník

Kontaktujte nás

Chcete spoznať fungovanie našej školy a škôlky bližšie?
Kontaktujte nás a my vám vaše otázky radi zodpovieme na osobnom stretnutí, emailom aj telefonicky.


  Kde nás nájdete?

  FAQ

  Aké predpoklady musí dieťa spĺňať, aby sa mohlo vzdelávať v škole Splash International?

  V Splash International vzdelávame deti bez ohľadu na úroveň angličtiny. Štúdium na našej škole je akademicky náročnejšie, avšak naši skúsení učitelia používajú rôzne metódy, aby si žiaci vedomosti osvojili, vedeli ich využiť v praktickom živote a tiež im porozumeli.

  Čím sa líši vzdelávanie v Splash od ostatných škôl?

  V Splash International kladieme dôraz na kvalitu vzdelávania, ktoré prebieha interaktívnym spôsobom. Žiaci sú vedení k samostatnému uvažovaniu, kritickému mysleniu a aplikácií získaných vedomostí v praktickom živote. Triedy pozostávajú z menšieho kolektívu, čo nám dovoľuje individuálne sa venovať silným stránkam jednotlivých žiakov a tiež ich podporovať tam, kde to potrebujú.

  Sú rodičia žiakov Splash zaťažení pri príprave na vyučovanie viac ako v iných školách?

  Domáce úlohy v Splash International robíme s deťmi už v škole počas poobedňajšieho klubu. Deti doma s rodičmi prevažne čítajú na domácu úlohu. V našej škole tiež poskytujeme zdravú desiatu a olovrant, aby sme odbremenili rodičov. Pod jednou strechou u nás tiež nájdete širokú ponuku mimoškolských aktivít, aby sme rodičom uľahčili celostný rozvoj ich dieťaťa.

  Je možné aj prestúpiť do Splash z iného ročníka alebo v priebehu roka?

  V Splash International prijímame deti do všetkých ročníkov základnej školy, ktoré máme otvorené. Sme flexibilní a pripravení na prípadný prestup aj počas školského roka.

  Ako sú žiaci v Splash hodnotení?

  V Splash International hodnotíme deti slovným hodnotením. Rodičia každý polrok dostanú okrem vysvedčenia so slovným hodnotením aj niekoľko stranové slovné hodnotenie s podrobnejším zhrnutím prebratého učiva, silných stránkach svojho dieťaťa a tiež návrhy na oblasti, na ktorých je potrebné pracovať.
  Späť na úvod