logo Vyplniť prihlášku

Deň otvorených dverí / Open House, 29.11.2023

Pozývame Vás na Deň otvorených dverí v jedinečnej základnej škole Splash International. V našej škole učitelia úzko spolupracujú s rodičmi na vzdelávaní detí, vytvárajú bezpečné prostredie, v ktorom môže každé dieťa rásť. Pripravujeme deti tak, aby dokázali čeliť budúcnosti so vztýčenou hlavou a dokázali flexibilne reagovať na zmeny a výzvy, ktoré ich čakajú.

Join us for the Open House at a one-of-a-kind primary school Splash International. The teachers at our school cooperate closely with the parents in the education process and create a safe environment that enables each child to grow. We give the children confidence to face the future and teach them to respond to changes and challenges in a flexible way.

Ak Vám záleží na vzdelaní a budúcnosti Vášho dieťaťa, určite nezmeškajte príležitosť pozrieť si našu školu dňa 29.11.2023!

If the education and future of your child are of utmost importance to you, don´t miss out on the opportunity to visit our school Nov. 29, 2023

HLAVNÝ PROGRAM/ MAIN PROGRAMME 16:30

✳️ Prezentácia školy, jej hlavných princípov a hodnôt / Presentation of school, its principles and values

✳️ Predstavenie vzdelávacieho systému a materiálov / Presentation of our educational system and materials

✳️ Diskusia s vedením základnej školy / Discussion with the school management

✳️ Malé občerstvenie / Small refreshments

POČAS DOD EŠTE ZAŽIJETE/ MORE THINGS TO ENJOYS DURING OPEN HOUSE


✳️ unikátny vzdelávací program pre medzinárodné školy certifikovaný priamo z Británie
unique education programme for international school accredited in Britain

✳️ ukážka výučby anglického jazyka ako materinského jazyka
preview of English language class taught as mother tongue

✳️ využívaníe interaktívneho programu pri výučbe
using interactive programme in the classroom

✳️ pútavá hodina Science s native speaker
engaging Science class with native speaker

✳️ tvorivé dielne
crafts and workshops

Spoznajte náš unikátny vzdelávací program pre medzinárodné školy certifikovaný priamo z Británie./ Get to know our unique educational program for international schools with British certification.

Srdečne Vás pozývame 29. novembra 2023 od 16,30 do priestorov našej školy Splash International, Drábova 3 v Košiciach!

You are warmly invited to joins us at the Open House – Nov. 29,2023 from 16,30 at our school – Splash International, Drábova 3, Košice!

Tešíme sa na Vás! / We are looking forward to your visit!

Využite možnosť včasnej registrácie a získajte navyše:

Register early and enjoy the perks:

  • Možnosť osobnej konzultácie s riaditeľkou školy / One-on-one discussion with the director
  • Možnosť vyhrať zápisné vášho prváka v hodnote 200 € / win the registration fee waiver in the amount of 200 €


    Späť na úvod