logo Vyplniť prihlášku

Deň otvorených dverí / Open House – 21. 3. 2024

Pozývame Vás na Deň otvorených dverí v jedinečnej základnej škole Splash International. V našej škole učitelia úzko spolupracujú s rodičmi na vzdelávaní detí, vytvárajú bezpečné prostredie, v ktorom môže každé dieťa rásť. Pripravujeme deti tak, aby dokázali úspešne a efektívne čeliť budúcnosti a zvládali flexibilne reagovať na zmeny a výzvy, ktoré ich čakajú.

Join us for the Open House at a one-of-a-kind primary school Splash International. The teachers at our school cooperate closely with the parents in the education process and create a safe environment that enables each child to grow. We give the children confidence to face the future and teach them to respond to changes and challenges in a flexible way.

Ak Vám záleží na vzdelaní a budúcnosti Vášho dieťaťa, určite nezmeškajte príležitosť pozrieť si našu školu dňa 21. 3. 2024!

If the education and future of your child are of utmost importance to you, don´t miss out on the opportunity to visit our school Mar. 21, 2024
.

HLAVNÝ PROGRAM/ MAIN PROGRAMME 16:30

✳️ Prezentácia školy, jej hlavných princípov a hodnôt / Presentation of school, its principles and values

✳️ Predstavenie vzdelávacieho systému a materiálov / Presentation of our educational system and materials

✳️ Diskusia s vedením základnej školy / Discussion with the school management

✳️ Malé občerstvenie / Small refreshments

POČAS DOD EŠTE ZAŽIJETE/ MORE THINGS TO ENJOY DURING OPEN HOUSE


✳️ unikátny vzdelávací program pre medzinárodné školy certifikovaný priamo z Británie
unique education programme for international school accredited in Britain

✳️ ukážka výučby anglického jazyka ako materinského jazyka
preview of English language class taught as mother tongue

✳️ využívaníe interaktívneho programu pri výučbe
using interactive programme in the classroom

✳️ pútavá hodina Science s native speaker
engaging Science class with native speaker

✳️ tvorivé dielne
crafts and workshops

Spoznajte náš unikátny vzdelávací program pre medzinárodné školy certifikovaný priamo z Británie. / Get to know our unique educational program for international schools with British certification.

Srdečne Vás pozývame 21. marca 2024 od 16:30 do priestorov našej školy Splash International, Drábova 3 v Košiciach!

You are warmly invited to joins us at the Open House – Mar. 21, 2024 from 16,30 at our school – Splash International, Drábova 3, Košice!

Tešíme sa na Vás! / We are looking forward to your visit!

Späť na úvod