logo Vyplniť prihlášku

Na zápis dieťaťa do základnej školy máte už len niekoľko dní

Čo zápis do základnej školy obnáša a ako sa naň pripraviť?

Výber školy

Všetko sa to začína výberom správnej a najvhodnejšej školy pre vaše dieťa. Mnoho základných škôl má už dni otvorených dverí za sebou. Prínosné je navštíviť školu aj osobne. Určite ju využite a dohodnite si s nami osobné stretnutie. Ukážeme vám naše priestory a vybavenie, a predstavíme vám, ako prebieha vyučovanie plne v anglickom jazyku. Ako jediná základná škola na východnom Slovensku vyučujeme podľa medzinárodného programu Pearson Edexcel popri výučbe v slovenskom jazyku. Naši žiaci tak nemajú žiadne problémy pri prestupe a pokračovaní v štúdiu na iných školách na Slovensku či v zahraničí.

Návšteva školy

Na návštevu základnej školy sa spolu s vaším budúcim prváčikom dôsledne pripravte. Je dôležité, aby ste s dieťaťom prebrali nadchádzajúce zmeny v jeho živote. Hovorte s ním o tom, že už vyrástlo a prichádza nové obdobie. Škola bude pre neho miestom, kde získa nové vedomosti aj nových kamarátov. Pri návšteve školy si všímajte okrem iného aj vybavenie priestorov a ich prispôsobenie potrebám dieťaťa. V Splash International kladieme dôraz na podmienky, ktoré deťom vytvárajú podnetné prostredie, budovanie rôznych zón – napr. na čítanie, oddych, hru a učenie, keďže deti počas dňa potrebujú zmenu a pohyb aj počas vyučovacích hodín. Dôležité je vnímať pocity dieťaťa. Po odchode zo školy sa ho spýtajte sa, či sa mu škola páčila, čo sa mu tam najviac páčilo a ako sa tam cítilo. Ak je dieťa pri návšteve školy spokojné a uvoľnené, ide o dobrý signál, ktorý vás pri výbere nasmeruje správne.

Zápis do základnej školy

Ak sa pre niektorú zo základných škôl rozhodnete, práve v tomto mesiaci prebiehajú vo všetkých školách na Slovensku zápisy. Na čo pri zápise nezabudnúť? V prvom rade vypíšte prihlášku do základnej školy. Musí byť podpísaná oboma rodičmi. Prihlášku nájdete na webovej stránke školy, prípadne priamo v škole. Ak vaše dieťa do septembra v danom školskom roku ešte nedovŕšilo 5 rokov a chcete ho do základnej školy zapísať predčasne, je potrebné s dieťaťom podstúpiť psychologické a lekárske vyšetrenie a priložiť potvrdenie materskej školy o absolvovaní povinného predprimárneho vzdelávania. Zvyšok zápisu už prebieha jednoducho a rýchlo. Okrem prihlášky si na zápis prineste aj rodný list dieťaťa a občianske preukazy na overenie správnosti údajov. V prípade, že vaše dieťa spĺňa všetky podmienky a prinesiete so sebou všetky potrebné doklady, zápis budete mať za sebou do niekoľko minút. Počas zápisu si môžete opäť prezrieť priestory školy a získať informácie o učiteľoch, predmetoch, pomôckach a mimoškolských aktivitách. V Splash International vám radi zodpovieme vaše otázky, ktoré vás môžu ešte trápiť.

Zápis v Splash International pre školský rok 2024/2025

Na zápis s vaším dieťaťom k nám môžete prísť v nasledujúcich termínoch:

5. apríla (piatok) v čase 16:00 – 18:00

6. apríl (sobota) v čase 9:00 – 11:00

8. apríl (pondelok) v čase 14:00 – 18:00

Ešte stále hľadáte základnú školu pre vaše dieťa?

Príďte si pozrieť našu medzinárodnú základnú školu. Radi sa vám ju predstavíme na Drábovej 3 v Košiciach.

Chcete zapísať vaše dieťa k nám? Využite zľavu 10 % z ročného školného a ušetrite od 660 Eur ročne. Prihlášku do našej základnej školy nájdete TU

Späť na úvod