logo Vyplniť prihlášku

Predzápis do základnej školy je tu. Ako vybrať tú správnu?

Ani sme sa nenazdali a opäť tu máme predzápis do našej medzinárodnej základnej školy. Uvedomujeme si, že výber školy je pre vás, rodičov, pomerne stresujúci. Okrem praktických záležitostí, ako je doprava či vzdialenosť školy, zvažujete vo veľkej miere aj kvalitu vzdelávacieho procesu a bezpečnosť prostredia. Kritérií je veľa a rozhodovanie je naozaj ťažké

V Splash International preto k procesu prijímania nových žiakov pristupujeme dôsledne od samého začiatku. A aby sme vám rozhodovanie a následný zápis čo najviac zjednodušili, spísali sme vám niekoľko praktických rád a dôležitých informácií.

  1. Ujasnite si priority a očakávania

Pri rozhodovaní o základnej škole pre vaše dieťa by ste si mali ujasniť priority a očakávania. A teda, či je pre vás dôležitá blízkosť školy, spôsob výučby, prostredie či kvalifikovaní učitelia, alebo všetko súčasne. Výber školy, do ktorej vaše dieťa zapíšete, je dôležitým rozhodnutím, ktoré ovplyvní život vašej rodiny minimálne na jeden ďalší rok. Venujte mu preto dostatočnú pozornosť.

  1. Spoznajte, čo všetko škola ponúka

Ak už nejaký predvýber základných škôl máte, dôsledne si preštudujte, čo každá z nich vašim deťom prinesie. Spoznajte, aký spôsob výučby škola preferuje, či je to klasický alebo inovatívny vzdelávací proces, aký má škola prístup k výučbe angličtiny, aké mimoškolské aktivity ponúka, ako sa správa k deťom i rodičom, či má skúsených a odborných učiteľov a aké je jej prostredie.

  1. Navštívte školu osobne

Prínosné je navštíviť základnú školu aj osobne, ideálne aj s vaším dieťaťom. Určite to využite. Pri návšteve školy si všímajte okrem iného aj vybavenie priestorov a ich prispôsobenie potrebám dieťaťa. Dôležité je vnímať pocity dieťaťa. Po odchode zo školy sa ho spýtajte, či sa mu škola páčila, čo sa mu tam najviac páčilo a ako sa tam cítilo. Ak je dieťa pri návšteve školy spokojné a uvoľnené, ide o dobrý signál, ktorý vás pri výbere nasmeruje správne. 

Spoznajte našu školu a zapíšte dieťa k nám

Nakoľko predzápis do našej základnej školy sa už začal, dovoľte nám predstaviť vám, ako naša škola funguje, a čo všetko vášmu dieťaťu prinesie.

  • Medzinárodná a inovatívna výučba v angličtine

Na rozdiel od klasického vzdelávania v Splash International vyučujeme zážitkovou formou. Celý náš vzdelávací proces je akreditovaný a prebieha v anglickom jazyku, okrem výučby slovenského jazyka. Žiaci tak získavajú vzdelanie v anglickom jazyku kompatibilné so slovenským a môžu tak bez problémov pokračovať na iných slovenských i zahraničných medzinárodných školách. 

Nebojte sa, ak vaše dieťa nerozpráva anglicky, spôsob našej výučby a počet hodín anglického jazyka pomáha ľahko prekonávať jazykovú bariéru. Preto k nám prijímame deti bez ohľadu na znalosť anglického jazyka, či už ide o škôlkarov, prvákov alebo žiakov z iných ročníkov. Pri výučbe navyše používame knihy a učebné materiály so zaujímavým obsahom a spracovaním, ktoré prirodzene motivujú k učeniu a teóriu vždy prepájame s praxou. 

  • Podnetné prostredie a všestranný rozvoj

V Splash International kladieme dôraz na podmienky, ktoré deťom vytvárajú podnetné prostredie, preto sme im vytvorili rôzne zóny, napr. na čítanie, oddych, hru a učenie, keďže potrebujú zmenu a pohyb aj počas vyučovacích hodín. Poskytujeme im širokú škálu mimoškolských a popoludňajších aktivít v podobe športových kurzov (korčuliarsky, lyžiarsky a plavecký kurz), záujmových krúžkov či mimoškolských aktivít. V popoludňajších hodinách s nimi spoločne pracujeme na domácich úlohách, vďaka čomu sa domácim úlohám už doma venovať nemusia. 

  • Hodnotenie

Rozdielne je aj naše hodnotenie žiakov. Hodnotíme ich inak, ako je na slovenských školách zvykom. Slovným hodnotením odbúravame zbytočný stres a poskytujeme rodičom komplexnejší a ucelenejší obraz o napredovaní ich dieťaťa, ako aj o jeho silných a slabších stránkach. 

  • Individuálny prístup k deťom i rodičom

V Splash International poskytujeme deťom individuálny prístup v čo najväčšej miere. Naša výučba prebieha v malých skupinkách v ideálnom pomere žiakov na učiteľa. Malé počty žiakov v triedach vytvárajú priestor na špecifický rozvoj žiaka v oblastiach jeho nadaní, talentov a zručností a na individuálnu podporu a pomoc v oblastiach, v ktorých pomoc potrebuje.

Vzhľadom na individuálnosť nášho prístupu si uvedomujeme aj dôležitosť individuálnej komunikácie s rodičmi. Na konci vyučovacieho dňa s nimi preto preberáme najdôležitejšie udalosti dňa v škole, či už ide o samotné vyučovanie alebo správanie a pokroky ich detí. Načúvame aj ich individuálnym požiadavkám a v prípade záujmu sa s nimi radi dohodneme na spoločnom postupe pri výchove a vzdelávaní ich dieťaťa.

Radi vám našu školu predstavíme aj osobne

Priestory našej školy sme zariadili tak, aby sa v nich deti cítili vždy vítané. Aj to im vo veľkej miere napomáha prekonať počiatočné obavy či neistotu. Radi vám naše priestory a fungovanie školy predstavíme na osobnom stretnutí. Ideálne, ak nás navštívite aj spolu s vaším dieťaťom. Dohodnite si s nami stretnutie telefonicky na t.č. 0908 317 699 alebo emailom na school@splashinternational.sk

Využite obdobie predzápisu

Ak sa vám naša škola páči, využite obdobie predzápisu od 15.1. do 15.3.2022 a zaistite vášmu dieťaťu miesto v našej škole. My vás odmeníme 10 % zľavou z ročného školného. Stačí vypísať a zaslať nám prihlášku do základnej školy s podpisom oboch rodičov. 

Ak vaše dieťa do septembra v danom školskom roku ešte nedovŕšilo 5 rokov a chcete ho do základnej školy zapísať predčasne, je potrebné s dieťaťom podstúpiť psychologické a lekárske vyšetrenie a priložiť potvrdenie materskej školy o absolvovaní povinného predprimárneho vzdelávania. Zvyšok už prebieha jednoducho a rýchlo. Na osobnom stretnutí overíme správnosť údajov na prihláške podľa rodného listu dieťaťa a vašich občianskych preukazov. A vy si môžete opäť prezrieť priestory našej školy a získať informácie o učiteľoch, predmetoch, pomôckach a mimoškolských aktivitách. V Splash International vám radi zodpovieme vaše otázky, ktoré vás môžu ešte trápiť. 🙂

Tešíme sa na vás.

Späť na úvod